Avís legal

Avís legal pàgina web Ajuntament de Montcada i Reixac

L'Ajuntament de Montcada i Reixac manté aquest portal web amb l'objectiu de facilitar l'accés a informació institucional actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se'ns assenyali amb la màxima celeritat possible. No obstant l'Ajuntament de Montcada i Reixac no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.En conformitat amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, s’informa del següent:

Titularitat de la pàgina web

Reproducció de continguts propis

Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions

Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)

Titularitat de la pàgina web

Domini: www.montcada.catTitular: Ajuntament de Montcada i ReixacAdreça: Av. de la Unitat, 6 08110 | Ajuntament de Montcada i ReixacTelèfon: 935 726 474Fax: 935 726 493Adreça electrònica: oac@montcada.orgC.I.F.: P0812400JDades registrals: Registre d’ens locals de la Generalitat de Catalunya

Reproducció de continguts propis

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D'acord amb aquesta normativa, l'Administració permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l'obra i, a més, la transformació de l'obra per fer-ne obres derivades, sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:a) No desnaturalitzar el sentit de la informació.b) Citar sempre la font de la informació.c) Mencionar la data de l'última actualització de la informació.Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d'altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel•lectual de tercers. La reutilització d'obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l'ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d'explotació de les obres. En els continguts on s'apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s'hi estableixin.No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l'Ajuntament de Montcada i Reixac en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de l'Ajuntament de Montcada i Reixac i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Referències i enllaços a webs d'altres organitzacions

Algunes pàgines d'aquesta web contenen referències o enllaços a webs d'altres organitzacions. La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la pàgina web de destí. L'Ajuntament de Montcada i Reixac no es responsabilitza ni de l'exactitud ni de l'actualització d'aquestes webs externes.

Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)

Una galeta és un petit arxiu de dades que alguns llocs web escriuen en la seva unitat de disc quan es visita. Un arxiu galeta pot contenir informació com la identificació d'usuari i el lloc web ho utilitza per a rastrejar les pàgines que vostè a visitat. L'única informació personal que una cookie pot contenir, és la informació que vostè mateix li proporciona.Una cookie no pot llegir dades de la seva unitat de disc, ni pot ser executada com un codi ni contenir virus.Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar galetes. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.